Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting tot behoud van het Binvignat orgel, vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2016

Inleiding

2015 stond in het teken van de toekomst. Nieuwe voorzitter, nieuwe statuten, nieuw huishoudelijk reglement en de start van het project Optimalisatie.

Bestuur

foto Veronica Dirksen kleinIn de loop van 2014 had Odile Wolfs aangekondigd dat ze na  zeven jaar voorzitterschap vanwege drukke werkzaamheden haar functie als voorzitter vacant stelde. Per 1 maart 2015 volgde Veronica Dirksen Odile formeel op als voorzitter, maar praktisch vervulde zij die rol al vanaf december 2014. Het bestuur bestond verder uit Corry de Koster (secretaris), Willy Christophe (penningmeester), Valence Sonnen (lid) en Jacques Spee (lid). JacIn december trad Valence Sonnen terug en werd opgevolgd door Jac van den Boogard. Het bestuur van de stichting tot behoud van het orgel Binvignat heeft een gelijke samenstelling.Er is gezocht naar verdere uitbreiding van het bestuur met bestuursleden met competenties op het gebied van sponsoring en marketing. Ondanks de actieve werving zonder resultaat 

Het bestuur is dit jaar op 9 maart, 13 mei, 10 juli, 23 september en 2 december bijeengekomen. Daarbuiten is via email de mening van alle bestuursleden gepeild, indien tussentijds noodzakelijke beslissingen moesten worden genomen. Bij de bestuursvergaderingen is ook John Eijssen (beheer/verhuuradministratie) aanwezig. Naast reguliere agendapunten als begroting, jaarplan en jaarrekening, zijn o.a. beheerszaken en de programmering van de zondagmiddagconcerten behandeld.

Lang hebben we verder stil gestaan bij de nieuwe  statuten. Deze waren sinds de oprichting niet meer aangepast. Het statutaire doel paste niet meer en de regels van Cultural Governance werden niet toegepast.. Na vaststelling is er ook een huishoudelijk reglement opgesteld  met rooster van aftreden, lijst nevenfuncties, taakverdeling en jaarrooster.  Er is een dagelijks bestuur  geformeerd, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

In het najaar is er een start gemaakt met het project Optimalisatie: een aanzet om de kapel en het gebruik daarvan te optimaliseren met als doel de kapel toekomstbestendig te maken. Een concept -startnotitie schetste de problematiek en mogelijke materiële en immateriële oplossingsrichtingen als basis voor

  • hulp- en adviesvragen aan externen;
  • fondsenwerving;
  • formulering van onderzoeksopdrachten;
  • het uiteindelijke uitvoeringsplan.

Advies is onder andere ingewonnen bij Camille Oostwegel, Bastiaan Klomp en de architect Rob Brouwers. Uiteindelijke uitvoering is gepland in 2017, gelijktijdig met de restauratie van de westgevel (zie onder Hendrick de Keyser)

In de laatste vergadering van het jaar hebben we als basis voor het Project Optimalisatie onze missie en visie geformuleerd.

 

Een opdracht om een nieuw verhuursysteem met koppeling naar de boekhouding  te maken verliep niet als gewenst. Een nieuwe opdracht werd verstrekt. Een testsysteem is inmiddels operationeel.

 

Hendrick de Keyser

Cellebroederskapel kleinDe kapel is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. De Vereniging zorgt voor het eigenaarsonderhoud. Actief is ingegrepen in het verankeren en monitoren van de losstaande gevel (zijde Cellebroedersstraat). Restauratie is voorzien in 2017. Ook een nieuwe verwarmingsketel is geinstalleerd.Onze vaste bouwinspecteur van Hendrick de Keyser Robin Koot kreeg een nieuwe baan. Hij werd opgevolgd door Frank Stoffels.

Beheer

Het huurdersonderhoud is voor rekening van de stichting. De firma Cellebreur zorgt tot grote tevredenheid voor uitvoering, alsmede voor schoonmaak en de gastheerfunctie. Dit jaar is naast een aantal kleinere werkzaamheden de vloer in de bovenzaal afgewerkt en een buffetmeubel geplaatst. Op het terras in de plantenbak verwijderd, die een sta in de weg vormde.

Andere wensen (zoals nieuw bestrating op het binnenplein, nieuwe stoelen, herstel luiklok) zijn vanwege het weer op peil brengen van de reservepositie na het vieren van het 500 jarig jubileum even in de ijskast geplaatst.

Er is actief  overleg gevoerd met gemeente en buurt omtrent beheer van het Cellebroederstraatje en de renovatie van de Brusselsestraat en de daaruit ontstane parkeeroverlast. Dit heeft er toe geleid dat de parkeerplaatsen bij de ingangspoort zijn vervallen.

poortOok het beheer van het straatje is geregeld. Er zijn door de gemeente nieuwe sloten bevestigd (incl. panieksluiting). Het openen en sluiten gebeurt door een beveiligingsbedrijf (op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur).

Met onze buren Kumulus en de Aloysiusschool is de samenwerking goed. Over en weer worden diensten verleend (zoals opslag, lenen van stoelen, doorverwijzen grotere gezelschappen voor koffietafels).

Verhuur

Het aantal verhuringen is stijgt. Zie onderstaand overzicht. Het aantal uitvaarten is in het bijzonder gestegen. 

activiteitendiagram

Het aantal vaste verhuurders is gelijk gebleven. Alleen de dinsdagavond is nog beschikbaar voor vaste verhuur.

Bij de verhuur worden de voorwaarden van de in 2008 verleende gebruiksvergunning inzake brandveiligheid in acht genomen.

De reguliere gebruikersvergadering in mei vond dit jaar met instemming van de vaste huurders op digitale wijze plaats. Daaruit kwamen geen bijzondere aandachtspunten.

Promotie

De raadpleging van de website groeide in 2015 van 600 à 700 bezoekers naar 845 per maand (totaal 10.114 unieke bezoekers met 21.488 bezoeken). De agenda en verhuurpagina’s zijn het populairst. 

Er is constructief overleg gevoerd met  het Theater aan het Vrijthof, die wederom een concertreeks in de kapel organiseerden. We konden aansluiten aan de jaarkalender van de VVV met During Tefaf, Cultuurzomer en Magisch Maastricht en werden vermeld in de toeristische stadsgids, die sinds dit jaar in 4 talen wordt uitgegeven.

Het aanhoudend verzoeken om onze concerten te vermelden in uitagenda’s onder aanlevering van illustraties,  werd regelmatig beloond met het plaatsen van foto’s bij aankondigingen en de vermelding als tip van de week.

Er is actief deelgenomen en ingesproken in het traject Cultuurinnovatie van de gemeente Maastricht (Erfgoedsector)

Concerten

FAQ-kleinElk concert levert een aantal personen op, die aangenaam verrast zijn door ambiance en kwaliteit en op  onze concerten geattendeerd willen worden op onze concerten in de maandelijkse nieuwsbrief. Dat bestand is gegroeid tot 265.

Het aantal bezoekers varieert van 20 tot 80, waaronder altijd een paar vaste, maar steeds vaker nieuwe bezoekers en toeristen. Met name het weer en de vele andere activiteiten in Maastricht zorgen voor een onvoorspelbaar resultaat ondanks de goede publiciteit.

Het programma voor seizoen 2016/2017 is samengesteld door een selectiecommissie vanuit het bestuur en breder geprogrammeerd.

Chapelle Culinaire, een avondvullend cultureel culinair programma, is inmiddels een bewezen concept. Zowel programma als menu waren weer van hoge kwaliteit en de reacties zeer enthousiast.

De kapel mag zich verheugen in erkenning als uitstekende locatie voor kamermuziek. Dat leidt tot een concertreeks van het Theater aan het Vrijthof en diverse optredens van professionele gezelschappen.

Van de tariefoptie (60 procent van de recette voor de organisator en 40% voor de kapel) is regelmatig gebruik gemaakt.

Vrienden

Het aantal vrienden is wederom gedaald. De vrienden krijgen een korting van 50% op de toegangsprijs van de zondagmiddagconcerten. Dit zal worden gecontinueerd, hoewel er erg weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit wordt ook vaker als reden voor opzegging genoemd evenals de crisis.

Orgel totaal 3a geshoptBinvignat-orgel

Nadrukkelijk wordt de luchtvochtigheid in de kapel gemonitord om de kwaliteit van het gerestaureerde orgel in stand te houden. Een onderhoudsbeurt vond plaats, toen bleek dat het gruis dat door scheurvorming van het plafond naar beneden dwarrelde, in de orgelpijpen terecht was gekomen.

ZONDAGMIDDAGCONCERTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR STICHTING CELLEBROEDERSKAPEL

25 januari

Scaramuccia (viool, cello, barokgitaar)

22 februari

Chugai, Kropotkina, Raichenko (viool, altviool, piano)

14 maart

Van Amsterdam Duo (viool, accordeon)

11 april

Canta Volare (koor)

17 mei

Matrio (fluit,viool, piano)

21 juni

Rodion Trio (klarinet, tenor en altsaxofoon)

19 juli

Stijn Bovenkamp en Elinanne Ardts (harp en cello)

16 augustus

United Folk Orchestra (klassiek en folkprogramma

26 september

Fie Schouten enMichel Marang (klarinetduo)

18 oktober

Castello Consort (trombone, cello, orgel)

15 november

Speelhuys (Kroegbarok rond decemberfeesten

21 november

Chapelle Culinaire met als thema ‘Mestreech’

13 december

Duo Agitato (altviool, piano)

OVERIGE DOOR DERDEN GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN

3 januari

De Vestjes (vaste gebruiker)

24 januari

Ensemble 88

3 maart

Concertserie Theater aan het Vrijthof

14 maart

Concertserie Theater aan het Vrijthof

21 maart

Concertserie Theater aan het Vrijthof

27 maart

Concertserie Theater aan het Vrijthof

10 april

Concertserie Theater aan het Vrijthof

18 april

Stem des Volks

12 juli

Laura Engel

8 september

Olanda Ananda

18 september

Musica Sacra

165oktober

Concertserie Theater aan het Vrijthof

17 november

Concertserie Theater aan het Vrijthof

27 november

Holland Baroque

8 december

Concertserie Theater aan het Vrijthof