Lijst van nevenfuncties bestuursleden

 .

Jaap van Royen (voorzitter)
• directeur van Stichting Tout Maastricht

Els Budé (secretaris)
• Secretaris Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht
• Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand gemeente Maastricht
• Secretaris Wyckfonds
• Vrijwilliger Centre Céramique: taalcafé en voorleeskring kinderen
• Vrijwilliger Philharmonie Zuid-Nederland
• Vrijwilliger Bondgenoten
Willy Christophe (penningmeester)
• eigenaar Willy Christophe Administratieve en Fiscale zaken
• penningmeester : Stichting Masters on Stage
• zingend lid : KZV Mastreechter Staar
• spelend lid : Tennisclub EPV-Enci
Paul Mellaart (lid)
• Directeur Fotobureau Paul Mellaart vof
• Fotojournalist NVF/NVJ
• Secretaris Vrijmetselaarsloge La Constance Nr. 299 - Maastricht
• Intendant der Gebouwen A.A.S.R. Nederland
Walter van Haaren (lid)
• Voorzitter van de Stichting Cultuur en Educatie Maastricht
• Lid van de Vereniging "Het Graf van Sint Servaas"
• Voorzitter van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van Radio en TV Maastricht
• Lid van de Stichting Uniformencomite Harmonie Sint Pieter
Jo Michielsen (lid)
• Penningmeester Nierpatiëntenvereniging Maastricht
• Adspirant penningmeester Bibliotheek Meerssen ( zal in september 2019 officieel worden geformaliseerd)