Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juli 2016

 jaarrekening 2015