Nieuwe penningmeester

We zijn als bestuur heel verheugd u Ruud Klinkers te kunnen voorstellen als onze nieuwe penningmeester.

ruud klinkersRuud is 56 jaar en als accountant verbonden aan RSM Accountants in Maastricht. Als penningmeester draagt hij graag zijn steentje bij aan het behoud van onze schitterende kapel.
In het verleden is Ruud bij verschillende stichtingen en verenigingen penningmeester geweest en heeft er voldoening in om zijn kennis in te zetten voor maatschappelijke en culturele doelen.

Willy Christophe willen we als bestuur natuurlijk heel hartelijk bedanken voor de 12 jaar dat hij zich met hart en ziel voor onze kapel heeft ingezet.