Crowdfunding actie

Het bestuur van Stichting Cellebroederskapel wil graag een aantal verbeterslagen maken, waarvoor het geld ontbreekt. We zijn een vrijwilligersstichting, die zonder enige vorm van subsidie rond moet komen. Daarom vragen wij uw ondersteuning in de vorm van een gift. Elk bedrag is welkom!
banken

Inmiddels hebben we een methode getest, waarbij met behoud van de mooie kerkbanken, u voortaan op een aangenamere manier van onze concerten kunt genieten. Zonder uw steun was dat onmoeglijkgeweest. Ook het buffet is aangepast en hebben we eindelijk een garderobe., 

Het bestuur zou graag nog een aantal verbeterslagen maken.

  • De bestrating op ons terras is aan vervanging toe, zodat bruidjes en andere hooggehakte gasten ook vol vertrouwen hun entree kunnen maken;
  • Onze foyer is te klein om alle bezoekers een plek te bieden tijdens pauze of als het regent. Een overkapping zou een uitkomst zijn;
  • De inrichtingsmogelijkheden van de kapel nemen aanzienlijk toe als het altaar verplaatsbaar zou zijn;

Alle plannen zijn inmiddels uitgewerkt. Een tegenvaller is dat er geen toestemming gegeven wordt voor het deels overkappen van het terras via een uitbouw. Ook een subsidieverzoek is afgewezen. We zijn ons nu aan het bezinnen op acties en alternatieven.

Wij zijn blij met elke bijdrage. In ruil krijgt u onze eeuwige dank en indien gewenst een vermelding op een "wall of fame" op onze website. Maak uw bijdrage over op nr NL 73 RABO 0138595348 onder vermelding van 'crowdfunding' tnv stichting Cellebroederskapel en de naam waaronder u op onze wall of fame vermeld wilt worden. We hopen dat we op u kunnen rekenen!