Wall of Fame

Onderstaande gulle gevers hebben bijgedragen aan de verbeterslagen die we in de kapel willen maken. 

 

B. van den Boomen & M. van der Vleuten
A. Koenen & E. Vendrig
G. Marinus & J. Drinhuizen
B. Kicken & S. Houtvast
G. Marinus & J. Drinhuizen
L. Meisen & N. Van Zeijl
F. Stofmeel & L. Vliek
M.J. Pieters
T. de Neve & A. Holwerda
M.M.J. Bosch
R.R.V. Hövell
F. Paulissen-Crijnen
Bas & Marieke Jansen
John & Ingrid Penders
Strictua-film
J. en M. Reijnen-Reneerkens
Dhr en Mw Poyck-Sprengers
B. & M. Loeffen
A.H.A. CLaessens
Stichting Servicefonds.Tafelronde 174 Maastricht
P.J. WILLEMS
T.M.M. van Zandvoort
Oecumenische Basisgroep Maastricht
H.G. Rienks
T. Veldkamp en A.E.M. Hermans
V. Lacroix
G.J.M Jennekens
Y.L. Prince
J.H.M.M. Klerkx