Vaste huurders

Oecumenische Basisgroep Maastricht - 043-3643238 -  www.citykerk.nl  - bijeenkomsten zondagochtend

Koor ‘De Vestjes' - 06-22393915 - repetitieavond: woensdag

Vocaal ensemble  ‘Lingua e Musica' - 043-3618584 - www.lingua-e-musica.nl - repetitieavond: donderdag

Het Maastrichts Mannenkoor - 043-3634284 - www.maastrichtsmannenkoor.nl - repetitieavond: maandag

Remonstrantse gemeente Zuid-Limburg - 043-3617552 - www.remonstranten.org/limburg

Stichting Oude Muziek Limburg - 043-3617661 - www.oudemuziek.nl

Vrijmetselaarsloge 'La Constance'- http://www.logelaconstance.com- bijeenkomsten: dinsdagavond.