concert, voorstelling & optreden

symposium - concertzaal - podium

AMBER HADDAD QUINTET
Zondag 3 juli
19.30 uur – 21.00 uur (geen Pauze)
Prijs: € 15,00

kaarten bestellen

Bestel uw kaarten via e-mail, klik op onderstaande button en vul in uw e-mail de contactgegevens, het aantal kaarten en voor welke voorstelling in. Ik handel dan uw bestelling met u af.

ENGLISH VERSION >>

AMBER HADDAD QUINTET

Amber Haddad is een Belgisch/Libanese zangeres uit Gent (BE). Samen met haar band, het Amber Haddad Quintet, vond Amber haar eigen unieke sound ergens tussen Arabische muziek, Flamenco, jazz en pop.

Altijd op zoek naar nieuwe klanken dook Amber in de traditionele Libanese muziek en verloor haar hart aan het nummer ‘Ana la habibi’ van de geweldige zangeres Fairuz. Ze brengt relatief onbekende muziek naar het Nederlandse & Belgische publiek in combinatie met meer toegankelijke westerse jazzmuziek. Haar drang is om haar emoties de vrije loop te laten op plekken waar het publiek een reis kan beleven door gevoelens, verhalen en kleuren in de wereld van Amber en haar Belgische en Libanese roots.

Essentieel voor Amber haar sound zijn de invloeden van Libanese zangers als Fairuz, Mike Massy en Dafher Youssef in combinatie met westerse artiesten als Simin Tander en Avishai Cohen… Het resultaat is muziek waarin rust, warme kleuren en eerlijke expressie de luisteraar meevoeren door een emotioneel landschap.

DE BAND

Het Amber Haddad Quintet heeft zijn eigen manier gevonden om oriëntaalse muziek en mediterraanse muziek te combineren met behulp van hun eigen interpretatie en kennis. Ze creëren nummers van onder andere Fayruz en andere Arabische zangers en componisten naar hun eigen hand, interpretatie en arrangementen. Samen met hun eigen composities, die het karakter en eigenheid van de band duidelijk weergeven, ontstaat er een mooie balans tussen comfort en uitdaging.

Intimiteit is het woord dat zij willen behouden, zowel verbonden zijn door hun passie voor muziek als verbonden zijn met het publiek.

Amber Haddad – zang

Adil Benhsain – oed, alt viool, darbuka, backing vocal

Wim Cops – flamenco gitaar, backing vocal

Martijn Vanbuel – contrabas, backing vocal

Bert Peyffers – percussie, backing vocal

ALBUM “TRUST

Hun debuutalbum “Trust” weerspiegelt de innerlijke rust die wordt gevoeld wanneer men vertrouwen heeft in de ervaringen die het leven met zich meebrengt. Elk van de originele nummers is een kleine reis door een emotie of een ervaring die Amber zelf heeft meegemaakt, doormaakt of zou willen loslaten. Dit geeft elke compositie zijn unieke kleur, emotie en verhaal, benadrukt door de gemengde culturele en muzikale achtergronden van het Quintet. Met Libanese, Belgische, Marokkaanse, Jazz, Klassieke en Flamenco invloeden, toont de muziek het karakter en de eigenheid van de band en zal zeker nieuwe klanken naar het publiek brengen.

https://vi.be/platform/amberhaddadquintet

https://www.youtube.com/channel/UCL6zVOyDKM7gfAN40n3j-Mw?app=desktop&cbrd=1

 

ENGLISH

Amber Haddad, a Belgium/Lebanese singer from Ghent (BE). Together with her band, the Amber Haddad Quintet, Amber found her own unique sound somewhere between Arabic music, Flamenco, jazz and pop.

Always looking for new sounds, Amber dived into traditional Lebanese music, and lost her heart to the song ‘Ana la habibi’ by the great vocalist Fairuz. Bringing relatively unknown music to Dutch & Belgian audiences in combination with more approachable Western jazz music. Her urge is to let her emotions run wild in places where the audience can experience a journey throughout feelings, stories and colors in the world of Amber and her Belgian and Lebanese roots.

Vital for Amber her sound are the influences of Lebanese singers such as Fairuz, Mike Massy and Dhafer Youssef in combination with Western artists like Simin Tander and Avishai Cohen. The result is music where peacefulness, warm colors and honest expression take the listener through an emotional landscape.

THE BAND

The Amber Haddad Quintet found their own way of interpreting oriental music combined with mediterranean music. They create songs from Fairuz and other Arabic composers into their own impression and arrangements. Together with their own compositions, which represent the characteristics and uniqueness of the band, they create a beautiful balance between comfort and challenge.

Intimacy is the word they want to maintain, being close and connected through their passion for music as well as being connected with the audience.

Amber Haddad – leadvocal

Adil Benhsain – oud, viola, darbuka, backing vocal

Wim Cops – flamenco guitar, backing vocal

Martijn Vanbuel – double bass, backing vocal

Bert Peyffers – percussion, backing vocal

ALBUM “TRUST

Their debut album “Trust” reflects the inner peace felt when one has faith in the experiences that life brings about. Each of the original songs is a small journey through an emotion or an experience that Amber herself has gone through, is going through or would like to let go of. This gives each composition its unique color, emotion and story highlighted by the Quintet’s mixed cultural and musical backgrounds. With Lebanese, Belgian, Moroccan, Jazz, Classical and Flamenco influences, the music shows the character and individuality of the band and is surely to bring fresh sounds to the audience.

https://vi.be/platform/amberhaddadquintet

https://www.youtube.com/channel/UCL6zVOyDKM7gfAN40n3j-Mw?app=desktop&cbrd=1