concert, voorstelling & optreden

symposium - concertzaal - podium

Datum: zondag 5 maart 2023

Tijd: 16.00-17.00 (geen pauze)

Naam concert: Salut d’Amour

Uitvoerende: Duo Bifrost

Ticketprijs:

€ 16,75 (volwassene/ Adults)

€ 11,75 (kinderen/ Children under 18)

Duo Bifrost

Bifrost is de regenboogpoort uit de Noordse mythologie, de brug tussen de mensenwereld en de goden. Duo Bifrost bestaande uit cellist en zanger Petronella Torin en Lenny Jorissen op de piano is een apparaat duo dat net als de Magische regenboogbrug Bifrost streeft naar het creëren van verbindingen, kleur en een poort met hun muziek. Het verbinden van muziek uit verschillende genres en mensen.

Hun programma Salut d’Amour is een eerbetoon aan alle vormen van liefde en de muzikale uitingen daarvan, van popmuziek en filmmuziek tot oude klassieke meesterwerken. Laat muziek zoals Camille Saint-Saëns “de Zwaan” of waarom niet “A Thousand Years” van Christina Perri uw zintuigen verleiden.

Met de prachtige klank van de cello en een stem creëren Petronella Torin en haar pianiste Lenny Jorissen een intieme voorstelling met mooie muziek en korte inleidingen over het liefdesverhaal achter de noten. Muziek voorbij muzikale grenzen in de naam van de liefde. 

Petronella Torin is een celliste, zangeres, leerkracht en mental trainer wonend in Maastricht. Ze werd verliefd op de stad tijdens haar studies in het Conservatorium van Maastricht en is sindsdien actief als professioneel muzikant in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zweden.

Lenny is een toegewijde muzikant met een warm hart voor koor en de cello, afkomstig uit de grenzende Belgische gemeente Riemst. Wanneer Lenny niet achter de piano zit, kan je hem tegenwoordig ook achter de cello vinden daar hij recent gestart is met het spelen van cello 

www.swedishcellist.com 

https://youtube.com/@PetronellaTorin

(EN)

Duo Bifrost

Bifrost is the Nordic mythology rainbow gate, the bridge between the human world and the gods. Duo Bifrost containing of cellist and singer Petronella Torin and Lenny Jorissen on the piano is a diverse duo that like the Magical rainbow bridge Bifrost strives to create connections, colour and a gateway with their music. Connecting music from different genres and people.

 

Their program Salut d’Amour is a tribute to all kind of love and its musical expression from pop music, and movie music to old classical masterpieces.  Let music such as Camille Saint-Saëns” the Swan” or why not “A Thousand Years” by Christina Perri seduce your senses.

With the marvellous sound of the cello and a voice Petronella Torin and her Pianist Lenny Jorissen creates an intimin performance with great music and short introductions about the love story behind the notes. Music beyond musical borders in the name of love.

Petronella Torin is a Cellist, singer, teacher, and Mental trainer living in Maastricht. She fell in love with Maastricht during her studies at the Music Conservatorium Maastricht and has since worked as a professional musician here in Nederland, Belgium, Germany, France, and Sweden.

More info about Petronella

www.swedishcellist.com 

Lenny is a dedicated chamber musician with an extra warm hart for choir and the cello. He was born in Belgium in the neighbour village Rimst where he now lives and works. When you don’t find Lenny behind the piano, he also recently started to play the cello.

https://youtube.com/@PetronellaTorin