concert, voorstelling & optreden

symposium - concertzaal - podium

Thoes met het verhaal van een verloren zoon die terugkeert.

Zaterdag 15 april
Aanvang: 20.00 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage (wel reserveren!)

Thoes met het verhaal van een verloren zoon die terugkeert.

Wij zijn christenen die houden van God en muziek.

Sinds enkele maanden zijn we samen bezig meteen muziekproject. Dit project heeft als insteek om mensen door middel van muziek met God te verbinden. Het gesproken woord staat niet centraal, maar het muzikale woord staat centraal. De reden hiervoor is dat muziek het hart direct kan raken.

In veel kerken staat het gesproken woord centraal en wordt bepreekt en besproken. Dit vinden we prachtig, maar we weten ook dat dit één van de manieren is om in contact te komen met God en Hem te leren kennen. Muziek gaat verder dan taal en kan onzichtbaar door barrières slaan. Misschien heeft uzelf ook wel de ervaring, of kent u mensen die deze ervaring hebben meegemaakt. Iets in de muziek sprak direct tot uw hart.

U werd aangeraakt door de gezongen of instrumentale muziek. Deze aanraking was een aanraking die u verbond met iets groters dan uzelf. Muziek raakt en versterkt onze emoties. De diepste verlangens van de mens zijn om geliefd en vergeven te zijn. Om aangeraakt te worden en te beseffen dat we niet alleen zijn. Dat er Iemand is die op ons wacht en het leven zin geeft. Dit vraagt om eerlijk te zijn naar onszelf, om onze beperkingen en zonden onder ogen te zien en om vergeving te vragen. Dit vraagt om troost die buiten onszelf ligt en een liefdevol antwoord op onzenoden.

De Bijbel geeft een onuitputtelijk repertoire om deze gevoelens en verlangens te bezingen en te beluisteren. Dit is waarom wij geloven dat muziek één van de wegen is waarmee we ons hart over kunnen geven aan de Eeuwige, aan Jezus Christus de liefhebbende en vergevende. Wij willen het godsgeschenk van de muziek inzetten om mensen met de Eeuwige goede God te verbinden. Dit geldt niet alleen voor de gelovige kerkganger, maar ook voor degene die niet gelooft, of niet weet waarin hij of zij gelooft. Dit doen we middels een thema.

Het huidige thema is het thema: Thoes. (Thuis). We zingen Limburgse liederen, geestelijke liederen, psalmen en volgen hierbij het thema van de verloren zoon. Omdat het Limburgse dialect de taal van het hart is, zingen we ook liederen in het Limburgs of Limburgse vertalingen van bekende liederen. Het is alsof we in het verhaal kruipen en worden meegenomen in de wandel van de verloren zoon: thuis zijn, ontevreden wegglopen, uitzichtloos ver weg en thuis komen. We hopen mensen te raken met dit verhaal. Of je nou een zoeker bent, van muziek houdt of een gelovige bent.

Wees welkom, en welkom thoes!

Mariëlle van Breugel

Roos Kerres

Hillene Hoekstra

Aline van Groningen

Jonathan Hoekstra