CONCERT, VOORSTELLINGEN & OPTREDENS

symposium – concertzaal – podium

muziekgezelschap Matiz

Muziekgezelschap Matiz 
Datum: Zondag 10 april
Aanvang; 15.00 tot 17.30 incl. pauze
Entree: € 17,50

Muziekgezelschap Matiz

Muziekgezelschap Matiz speelt Folk, Klezmer, Gipsy en Franse chansons. De voorstellingen die Matiz verzorgt, variëren van huiskamer tot theater. Liefhebbers kunnen bij dit ensemble hun hart ophalen en genieten. Matiz betekent in het Spaans “kleurrijk, tint”.  Het zijn de kleuren van de wereld die Matiz vertolkt in hun wereldmuziek.  Matiz wil dat muziek klinkt als uit de harten van de mensen, gespeeld met ziel en gelukzaligheid, gezongen met een volksstem en met blote voeten in de grond.  Liederen over migratie, verdriet, vreugde en verwondering.  Bij een tango schieten de Zuid-Amerikaanse vonken onder je hakken; bij een Japans lentelied vallen de bloesemblaadjes in je schoot.  Een andere keer neemt de melancholische fluit je mee naar een scheepsramp op een Iers meer. Ook het gevoelig Jiddische lied, de gepeperde Balkan en een vurige Flamengo blijven je oren strelen. De manier waarop Matiz zich presenteert is dan ook gewoon uniek te noemen.

De zangeres en zangeres worden begeleid door zes professionele instrumentalisten met gitaar, mandoline, bas, accordeon, viool, percussie en diverse fluiten.  Het ensemble is met oog en oor voor detail van bijzondere luistermuziek, tijdloos en blijft fantastisch om naar te luisteren.

Laat u verwennen!

Meer over het muziekgezelschap >>

Samenstelling van het ensemble:

Zang: Brenda Nijsen en Martin Houkes

Gitaar/mandoline: Joop Janssen

Viool: Koen Dekkers

Fluiten: Leo Hajenius

Accordion: John Damen

Bas: Sofie van Rooijen

Percussie: Twan Wijnhoven

ENGLISH VERSION

Music company Matiz plays Folk, Klezmer, Gipsy and French chansons. The performances that Matiz provides vary from living room to theatre. Enthusiasts can indulge and enjoy themselves with this ensemble. Matiz means “colorful, hue” in Spanish. It is the colors of the world that Matiz interprets in their world music. Matiz wants music to sound like from the hearts of the people, played with soul and bliss, sung in a folk voice and with bare feet in the ground. Songs about migration, sadness, joy and wonder. At a tango, the South American sparks fly under your heels; to a Japanese spring song the petals fall in your lap. Another time, the melancholy whistle takes you to a shipping disaster on an Irish lake. The sensitive Yiddish song, the spicy Balkan and a fiery Flamengo also continue to caress your ears. The way in which Matiz presents itself is simply unique.

The singer and female-psinger are accompanied by six professional instrumentalists with guitar, mandolin, bass, accordion, violin, percussion and various flutes. With an eye and ear for detail of special listening music the ensemble is timeless and remains fantastic to listen to. Let yourself be pampered.

More about Matiz worldmusic >>

Composition of the ensemble:

Vocals: Brenda Nijsen and Martin Houkes

Guitar/mandolin: Joop Janssen

Violin: Koen Dekkers

Flutes: Leo Hajenius

Accordion: John Damen

Bass: Sofie van Rooijen

Percussion: Twan Wijnhoven

Jean Lambrechts

Datum: Zondag 1 mei

Aanvang: 15.30

Entree: Vrije gave

kaarten bestellen

Aanmelden & reserveren alleen via e-mail:

BESTEL KAARTEN