concert, voorstelling & optreden

symposium - concertzaal - podium

Recital Dichterliebe Robert Schumann

Datum: zondag 3 april
Aanvang: 15.00 uur
Ticket: € 12,00

kaarten bestellen

Reserveren KLIK HIER

Bestel uw kaarten via e-mail, klik op onderstaande button en vul in uw e-mail de contactgegevens, het aantal kaarten en voor welke voorstelling in. Ik handel dan uw bestelling met u af.

English version

Recital Dichterliebe Robert Schumann

Dichterliebe is een liederencyclus van de 19e-eeuwse componist Robert Schumann. De cyclus stamt uit mei 1840 en is in slechts enkele dagen tot stand gekomen.

In alle cycli die Schumann componeerde, liet hij zich inspireren door de natuur, de eenzaamheid en vooral door zijn liefde voor zijn vrouw Clara.

Het is geen wonder dat Robert Schumann besloot de Heinrich Heine gedichtenverzameling Dichterliebe op muziek te zetten. De componist wist inmiddels alles van de onzekerheden van de liefde, die in dit werk centraal staan. Nog steeds wist hij niet of hij ooit met zijn geliefde Clara zou kunnen trouwen. Clara’s vader was fel tegen een huwelijk en het paar moest naar de rechtbank stappen om toestemming te vragen. Hun verzoek werd ingewilligd en zo werd Schumann het gebroken hart bespaard dat het hoofdpersonage in de Dichterliebe moet ondergaan.

Schumanns laatste jaren waren triest: op 27 februari 1854 gooide de manisch-depressieve componist zijn trouwring in de Rijn, om vervolgens zelf in het ijskoude water te springen. Na zijn redding verbleef hij vrijwillig in een gesticht, waar hij op 29 juli 1856 overleed.

Roger Deckers vertolkt de cyclus bestaande uit 16 liederen en wordt begeleid op de piano door Hector Sanz-Castillo.

Recital Dichterliebe Robert Schumann

Dichterliebe is a song cycle by the 19th century composer Robert Schumann. The cycle dates back to May 1840 and was created in just a few days.

In all the cycles that Schumann composed, he was inspired by nature, loneliness and above all by his love for his wife Clara.

It is no wonder that Robert Schumann decided to set the Heinrich Heines poem collection Dichterliebe to music. By now the composer knew all about the uncertainties of love, which are central to this work. He still didn’t know if he would ever be able to marry his beloved Clara. Clara’s father was strongly against marriage and the couple had to go to court to ask for permission. Their request was granted and Schumann was spared the heartbreak that the main character in the Dichterliebe has to endure.

Schumann’s last years were sad: on February 27, 1854, the manic-depressive composer threw his wedding ring into the Rhine, only to jump into the icy water himself. After his rescue, he voluntarily stayed in an asylum, where he died on July 29, 1856.

Roger Deckers interprets the cycle of 16 songs and is accompanied on the piano by Hector Sanz-Castillo.