anbi status verlening

Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat - vriend van de cellebroederskapel

ANBI status van de stichtingen

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI’s worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Voor beide stichtingen is de ANBI-status aangevraagd maar helaas is deze status alleen verleend voor de orgelstichting Binvignat.

Voor Stichting Cellebroederskapel daarentegen niet. De oorzaak ligt in de wetgeving. Beheer, onderhoud en restauratie van monumentaal cultureel roerend goed (zoals de statutaire doelstelling van de orgelstichting luidt) wordt wel als een algemeen nut beogende activiteit aangemerkt. Beheer van een monumentaal onroerend erfgoed niet. Daarvoor geldt de voorwaarde dat het overgrote deel van de activiteiten het algemeen nut moeten beogen. Het verhuren van de kapel aan derden wordt niet als zodanig gezien, ook als die derden wel het algemeen nut beogen of een kerkgenootschap zijn.
Op de internetsite moeten per 1 januari 2014 een aantal gegevens van een ANBI openbaar gemaakt worden.