vriend van de Cellebroeders

Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat - vriend van de kapel

De Stichting Cellebroederskapel en beheer Kabinetorgel Binvignat nodigt u uit om Vriend te worden.

Voor slechts € 150,- per jaar wordt u Vriend van de Cellebroederskapel en helpt u om deze bijzondere locatie en het orgel te behouden voor een culturele invulling.
Jaarlijks organiseert de Stichting een gratis concert voor alle Vrienden waarbij u tevens een hapje en drankje krijgt aangeboden. Daarnaast geniet u 3 keer per jaar met 50% korting van een concert, voorstelling of lezing in de kapel, georganiseerd door de Stichting.
Tevens krijgt u bij elk ander concertbezoek een gratis consumptie op vertoon van uw Vriendenpas.

Giften aan de Cellebroederskapel en het beheer van het Kabinetorgel Binvignat zijn fiscaal gunstig. Vanwege de ANBI-status zijn particuliere giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar en zijn giften van bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

U wordt Vriend door een gift van € 150,- over te maken op bankrekeing NL94RABO3459327502 t.n.v. Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat te Maastricht. Vermeld daarbij uw naam en uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op en sturen u een Vriendenpas en een uitnodiging voor het gratis Vriendenconcert. Wij nemen daarna jaarlijks contact met u op om de Vriendschap vrijblijvend te verlengen.

Hartelijk dank!

klik op de afbeelding voor een vergroting