vriend van de Cellebroeders

Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat - vriend van de kapel

vriend van de Cellebroederskapel

Meer over de ANBI status:

De Stichting Cellebroederskapel en beheer Kabinetorgel Binvignat nodigt u uit om Vriend te worden.

U kunt voor € 50 of € 150 per jaar Vriend van de Cellebroederskapel worden. Daarmee helpt u om deze bijzondere locatie en het orgel te behouden voor een culturele en maatschappelijke invulling.
Jaarlijks organiseert de Stichting een gratis concert voor alle Vrienden waarbij u tevens een hapje en drankje krijgt aangeboden. Bij elk ander concertbezoek wordt u met gebruik van uw Vriendenpas een gratis consumptie aangeboden. Verder zal er enkele keren per jaar een nieuwsbrief via deze site worden uitgebracht. Voor een gift van €150 geniet u verder twee keer per jaar met 50% korting van een voorstelling, georganiseerd door de Stichting.

Giften aan de Cellebroederskapel en het beheer van het Kabinetorgel Binvignat zijn fiscaal gunstig. Vanwege de ANBI-status zijn particuliere giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar en zijn giften van bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

U wordt Vriend door het gekozen bedrag over te maken op bankrekening NL94RABO3459327502 t.n.v. Stichting Beheer Kabinetorgel Binvignat te Maastricht. Vermeld daarbij uw naam en uw contactgegevens zodat wij u de Vriendenpas kunnen toe sturen. Wij nemen daarna jaarlijks contact met u op om de Vriendschap vrijblijvend te verlengen. Hogere giften zijn uiteraard ook welkom, in die gevallen is het mogelijk aanvullende wensen in te vullen.

Indien u vragen heeft, of als u de Cellebroederskapel en het Kabinetorgel Binvignat op een andere manier wilt ondersteunen kunt u contact opnemen met onze gastheer, de heer John Eijssen via john.eijssen@cellebroederskapel.nl of 06-22360604.

Hartelijk dank!