Binvignat orgel

kabinet orgel - vrienden concert

het bijzondere Binvignat orgel

het specifieke orgel geluid

Sinds de restauratie in de jaren 1960 beschikt de Cellebroederskapel over een prachtig monumentaal orgel.

De geschiedenis van dit orgel gaat terug tot 1794. Op 21 mei van dat jaar ging de Maastrichtse orgelmaker Joseph Binvignat een overeenkomst aan met de pastoor van de parochiekerk van het dorp Berg en Terblijt. Het betrof de verkoop van een orgelkast aldaar. De overeenkomst maakt geen melding van het samenstel van registers of enig ander detail.

In de jaren 1930 werd in Berg en Terblijt de nieuwe kerk in gebruik genomen, waardoor het oude orgel niet meer geschikt werd bevonden. De toenmalige pastoor van de kerk van Sint-Antonius van Padua te Scharn-Maastricht wist het instrument aan te kopen en naar zijn kerk over te plaatsen. Na verloop van tijd werd ook hier in dit kerkgebouw het orgel te klein bevonden en reikte de gemeente Maastricht de helpende hand door het concertorgel in de Dominicanen (huidige boekhandel Dominicanen) in ruil voor het Binvignat orgel aan te bieden.

Het stadsbestuur vond vervolgens in de juist gerestaureerde Cellebroederskapel voor dit orgel een geschikt onderkomen.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat

Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. De stichting heeft tot doel het beheer en besteding van gelden ter beschikking gesteld door het rijk en derden ten behoeve van restauratie en onderhoud van het orgel in de Cellebroederskapel.

Tijdens bestuursvergaderingen van de Stichting Cellebroederskapel worden ook de belangen van de orgelstichting behartigd. Het beheer bestaat voornamelijk uit de zorg voor klimaatomstandigheden, onderhoud van het orgel en incidenteel een grote restauratie. Het reguliere onderhoud wordt eens in de zoveel jaren door de firma Verschueren Orgelbouw uit Ittervoort uitgevoerd. Voor de kosten daarvan stort de Stichting Cellebroederskapel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsfonds. Ook worden giften van derden voor de onderhoudskosten gebruikt.

De Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14060573 en heeft de ANBI status.

De dispositie van het Joseph Binvignat-orgel: (1794)

Manuaal: (C-e3)

Bourdon (8)

Montre haute (8)

Prestant (4)

Flûte (4)

Nasard (3)

Doublette (2)

Tierce (1 3/5)

Fourniture

Sexquialter

Cornet

Trompette B/H (8)

Tremblant

Pedaal (C-g0)

aangehangen

Vulstem

Fourniture

Cornet

Sexquialter

Samenstelling:

C: 2/3′ – 1/2′ – 1/3′. c°: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c’: 2′ – 1 1/3′ – 1′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′. c”’: 8′ – 5 1/3′ – 4′.

c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′.

C: 1 1/3′ – 4/5′. c’: 2 2/3′ – 1 3/5′.