Een uniek monument voor uw wensen

Aan de rand van het Maastrichtse stadscentrum ligt een van de mooiste en uniekste schatten van Maastricht: de Cellebroederskapel.

Verscholen achter een monumentale poort aan de Brusselsestraat 58 leidt een recht pad u naar de kapel van de voormalige Cellebroeders. Vroeger maakte de kapel – waarin ook een historisch orgel is ondergebracht – deel uit van een kloostercomplex. Omgeven door een prachtige tuin wordt u overvallen door een serene rust. De kapel en haar omgeving lenen zich bij uitstek voor het  houden van culturele en maatschappelijke activiteiten. Stelt u zich eens voor: in een prachtig verlichte ruimte uw huwelijksvoltrekking of een afscheidsviering.

Twee afzonderlijke stichtingen zorgen voor de instandhouding van dit historisch cultureel erfgoed door verhuur en vriendenwerving. U kunt de kapel voor verschillende doeleinden huren, een concert agenda is hier ook onderdeel van, zie hiervoor de opties onder Verhuur.

Zoals het kabinetorgel Binvignat niet zonder lucht kan;
kan de Cellebroederskapel niet zonder vrienden.

De Stichting Cellebroederskapel en beheer Kabinetorgel Binvignat nodigt u uit om Vriend te worden. Giften aan de Cellebroederskapel en het beheer van het Kabinetorgel Binvignat zijn fiscaal gunstig.

De Cellebroederskapel heeft uw steun en hulp nodig!

CONCERTEN - OPTREDENS - VOORSTELLINGEN

We organiseren vele concerten en voorstellingen. Kijk in onze agenda of er ook een optreden of voorstelling is die u aanspreekt.

Lítero Quartet in concert

Datum: zaterdag 24 februari
Tijdstip: van 11.30 tot 12.30 uur
Ticketprijs: € 12,50
Studenten op vertoon van studentenpas € 7,50

Date: Saturday February 24
Time: from 11:30 am to 12:30 pm
Ticket price: €12.50
Students upon presentation of student card €7.50

Lítore Quartet werd in 2019 in Spanje opgericht, toen de leden aan het studeren waren voor hun bachelordiploma aan het Conservatorium Balearic Islands. Het ensemble richt zich op de studie en verspreiding van het saxofoonkwartetrepertoire. Hun hoofddoel is het ondersteunen de werken van huidige componisten, en om het repertoire voor de saxofoonkwartet.

ENGLISH

Lítore Quartet focuses on the study and dissemination of the saxophone quartet repertoire. Its main aim is to support the works of current composers, as well as to continue expanding the repertoire for the ensemble.
The quartet is composed of Jaime Estévez (soprano saxophone), Sira Pellicer (alto saxophone), Hugo Lomba (tenor saxophone) and Miquel Flores (baritone saxophone).

En het Licht schijnt in de duisternis

Een lezingenreeks over de mysteriewijsheid van het Johannesevangelie

De datums zijn:
21 januari 2024
18 februari 2024
17 maart 2024
21 april 2024

Tijdstip:
telkens van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten (inclusief teksten):
€ 60,00 VOOR DE HELE REEKS
(graag contant bij inkom te betalen)

Organisatie:
Studiegroep Ad Fontes

Naar de Lezing info

Binvignat orgel cellebroederskapel Maastricht

DONEER EEN STOEL ACTIE WAS EEN SUCCES!

We bedanken iedereen die aan deze actie heeft mee gedaan en een fysieke stoel heeft gedoneerd.

Binvignat orgel cellebroederskapel Maastricht

HET STILLE LICHT

In voorgaande jaren kregen wij allen te maken met Covid-19; een pandemie die vele zieken en helaas veel overledenen en triestheid met zich meebracht.
Iedereen heeft hierdoor een eigen beleving die men niet kan/wil delen of overbrengen maar er wel bij stilstaan.

HUWELIJK

De kapel is aangewezen als ‘huis van de gemeente’, wat wil zeggen dat er naast kerkelijke, ook wettelijke huwelijken….

UITVAART

In de intimiteit van de kapel kunnen ook uitvaart- of crematieceremonies plaatsvinden, met of zonder fkoffietafel….

CONCERT

U kunt de kapel huren voor een concert. Zijn deze openbaar toegankelijk dan zetten wij deze voor u onder agenda….

LEZING

U kunt de kapel huren voor een lezing. Zijn deze openbaar toegankelijk dan zetten wij deze voor u onder agenda….

VERGADERING

De Cellebroederskapel leent zich daarnaast voor vergaderingen. De beheerder kan in overleg voor de catering zorgdragen.

RELIGIEUS

De kapel of bovenzaal kan worden gehuurd voor culturele, maatschappelijke en religieuze doeleinden.

MEDITATIEF

De kapel of bovenzaal kan worden gehuurd voor culturele, maatschappelijke en religieuze doeleinden.

BIJEENKOMST

De kapel of bovenzaal kan worden gehuurd voor culturele, maatschappelijke en religieuze doeleinden.

FILMOPNAME

We zijn flexibel in het voldoen aan uw wensen. Zo kan de kapel leeg gemaakt worden of kunnen we zitplaatsen aanpassen.

PRESENTATIE

De kapel of bovenzaal kan worden gehuurd voor culturele, maatschappelijke en religieuze doeleinden.

REPETITIES

We zijn flexibel in het voldoen aan uw wensen. Zo kan de kapel leeg gemaakt worden of andere aanpassingen doen.

TARIEF

U kunt naar deze pagina surfen om de prijsstelling van onze kapel of de bovenzalen te bekijken en te downloaden.