organisatie & structuur

stichting cellebroederskapel - Binvignat kabinet orgel - bestuurssamenstelling

organisatie & structuur Stichtingen

Stichting Cellebroederskapel werd in 1995 opgericht door de toenmalige vaste gebruikers, omdat de Broeders van de Beyart de kapel wilden afstoten.

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 2015

 • het organiseren van culturele activiteiten in het beschermde monument genaamd Cellebroederskapel, gelegen aan de Cellebroederstraat te Maastricht;
 • het beheer van de Cellebroederskapel;
 • Het beschikbaar stellen van de Cellebroederskapel voor culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten;
 • promotie en publiciteit voor de Cellebroederskapel als cultureel erfgoed, voor de activiteiten in de Cellebroederskapel en  voor de Cellebroederskapel als locatie voor locatie voor culturele maatschappelijke en religieuze doeleinden;
 • het bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Maastricht;
 • het bieden van een podium aan met name jonge en afstuderende musici

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • deel te nemen aan samenwerkingsverbanden;
 • het ontplooien van initiatieven en organiseren van activiteiten en meewerken aan activiteiten van derden die passen in het doel.

Missie

De missie van de Cellebroederskapel is om de opdracht die besloten ligt in de historische waarde van dit culturele erfgoed (zie statuten) op een krachtige en eigentijdse wijze invulling te geven waardoor de culturele, muzikale, meditatieve, sfeervolle, open ontmoetingsruimte en uitstekende ambiance volledig tot zijn recht kan komen en zichtbaar wordt voor de Maastrichtse samenleving en ver daarbuiten!

In onze visie zien we de Cellebroederskapel als ontmoetingsplek van mensen op cruciale momenten in hun leven, waar gevierd, getrouwd, gerouwd, maar ook vergaderd kan worden, waar muzikaal plezier wordt gemaakt en beleefd, er genoten kan worden van spijs en dranken maar ook ingetogen gebeden kan worden. Een ontmoetingsplek van heden en verleden waar klassieke en hedendaagse cultuur vanzelfsprekend in de programmering zijn opgenomen. Dit alles vanuit een uitstekend aanbod van kwaliteit en dienstverlening.

Wij willen graag dat de Cellebroederskapel bekend en herkend wordt als: “die kapel, de Cellebroederskapel, verscholen aan de Brusselsestraat, in het hartje van Maastricht. Iedereen weet toch waar dat is en wat er gebeurt?”

Bestuurssamenstelling

De eerste voorzitter was Job Cohen, die in 1998 werd opgevolgd door diversen andere personen.

Het huidig bestuur bestaat uit:

 • Walter van Haaren (voorzitter)
 • Els Budé (secretaris)
 • Jo Michielsen (1e penningmeester)
 • Willy Christophe (2e penningmeester)
 • Paul Mellaart (lid) 
 • Valerie Ruijpers (lid)
 • Hanneke Roijmans (lid)

De stichting is een vrijwilligersorganisatie, die geen enkele structurele ondersteuning of subsidie ontvangt. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Een lijst met nevenfuncties van de bestuursleden is opgenomen op deze website cfr. richtlijnen ANBI. Het bestuur werkt cfr. de statuten, een huishoudelijk reglement en de ANBI regels.

Het beheer wordt uitgeoefend door de firma Cellebreur met John Eijssen als uw gastheer.