concert, voorstelling & optreden

symposium - concertzaal - podium

En het Licht schijnt in de duisternis

De datums zijn:
21 januari 2024
18 februari 2024
17 maart 2024
21 april 2024

Tijdstip:
telkens van 14:00 tot 16:00 uur
Kosten (inclusief teksten):
€ 60,00 VOOR DE HELE REEKS
(graag contant bij inkom te betalen)

En het Licht schijnt in de duisternis

Een lezingenreeks over de mysteriewijsheid van het Johannesevangelie.

De vroege kerkvader Clemens van Alexandrië omschreef het evangelie van Johannes als een zuiver geestelijk evangelie. Hij deed dit om het onderscheid duidelijk te maken met de andere drie evangeliën, die zo sterk op elkaar lijken dat men ze later ‘synoptische evangeliën’ ging noemen. Johannes is niet alleen de ‘adelaar’ onder de evangelisten, degene die het hoogste spirituele perspectief inneemt; hij is ook de leerling die Jezus liefhad, en luisterend naar het hart van zijn meester vertegenwoordigt hij als geen ander de innerlijke dimensie van het christendom. In de christelijke mystiek wordt dan ook van oudsher zijn evangelie op een spirituele wijze geduid: in dit wonderbaarlijke geschrift gaat het niet alleen om uiterlijke gebeurtenissen, maar wordt de mens geroepen een weg te gaan van innerlijke transformatie en wedergeboorte. Zo wordt ons verteld dat we in duisternis leven zolang we geen ruimte zijn voor het goddelijk licht dat leven geeft. En alleen wanneer de vergankelijke persoonlijkheid zijn kruisdood sterft, kan de onvergankelijke ziel uit de duisternis opstaan in het licht van de hemelen.

In deze vierdelige lezingenreeks wordt een mystieke interpretatie van het Johannesevangelie nader verkend. De volgende thema’s komen o.m. aan bod: Christus als het levende Woord, de rol van Johannes de Doper, de bruiloft in Kana, de tempelreiniging, en het paasmysterie van kruisiging en opstanding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de geschriften van de vroege kerkvaders, maar ook van mystici zoals Johannes Scotus, Meister Eckhart, Jacob Boehme, Valentin Tomberg en Maurice Nicoll.

Organisatie:
Studiegroep Ad Fontes
Meer informatie >>

Spreker:
David Nieuwejaers-Roef

De datums zijn:
21 januari 2024
18 februari 2024
17 maart 2024
21 april 2024

Tijdstip:
telkens van 14:00 tot 16:00 uur

Kosten (inclusief teksten):
€ 60,00 VOOR DE HELE REEKS
(graag contant bij inkom te betalen)

Inschrijving:
vóór 10 januari via onderstaande button